Hợp đồng dịch vụ vận chuyển (Mẫu số 3)

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Số: 03HĐ/DVVC

  • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự của Quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
  • Căn cứ vào Bộ luật Th­ương mại của Quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
  • Căn cứ và nhu cầu và khả năng của các bên tham gia ký hợp đồng.

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm ….   , tại  ………………………………………………., chúng tôi gồm có:

Bên A: 

Địa chỉ            :
Điện thoại      :
Fax                  :
Mã số thuế      :
Số tài khoản   :
Đại diện        :
Chức vụ         :
Giấy Uỷ quyền số:

Bên B: Nhà Sạch Minh Anh
Địa chỉ: Tổ 5, khu 10, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Điện thoại : 0913.595.099
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Ngân Hàng :
Đại diện :                                         Chức vụ: Giám đốc.

Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển đồ cho ……………………………………… với các nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên A đồng ý và thuê bên B đồng ý nhận cung cấp dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế, hồ sơ tài liệu và đồ dùng cơ quan từ Trụ sở Văn phòng cũ tại ……………………………………………………… đến Trụ sở Văn phòng mới tại ………………………………………………………………………………., địa chỉ: …………………………………………………………………; Chi tiết các hạng mục cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm heo hợp đồng này.

Điều 2: Dự toán chi phí:

  • Dự toán chi phí theo nội dung tại Điều 1 là: 110.890.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)

  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Giá trị trên chỉ là tạm tính, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh tăng, giảm về việc vận chuyển, lắp đặt hai bên thực hiện thanh toán theo số chi phí thực tế trên cơ sở nội dung Biên bản nghiệm thu và xác nhận khối lượng.

Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Ngày ……………………………………………………………………. (chuyển lấy ngày).

– Từ ngày …………… đến ngày ……………, thực hiện việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế, hồ sơ tài liệu và đồ dùng từ Trụ sở văn phòng cũ đến Trụ sở văn phòng mới. (theo kế hoạch cụ thể- Phụ lục 2)

– Từ ngày …………… đến ……………, thực hiện việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế (phần còn lại) từ Trụ sở văn phòng cũ đến ………………….. (theo kế hoạch cụ thể- Phụ lục 2)

Điều 4: Phương thức thanh toán:

Bên A chịu trách nhiệm thanh toán 100% giá trị Hợp đồng, sau 10 ngày kể từ ngày có biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn tài chính và giấy đề nghị thanh toán của bên B.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 5: Trách nhiệm của mỗi bên:

* Trách nhiệm của bên A:

Cung cấp thông tin hàng hóa, địa điểm cần vận chuyển, lắp đặt cho bên B.

Thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

* Trách nhiệm bên B:

– Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung công việc tại Điều 1 của Hợp đồng. Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, nếu có mất hoặc hư hỏng thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Chịu trách nhiệm giám sát và xử lý kịp thời các sự cố liên quan.

– Cung cấp đầy đủ các loại chứng từ, hóa đơn hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Phần cam kết chung:

– Hai bên cam kết thi hành đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này, nếu bên nào thực hiện không đúng sẽ phải bồi thường trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp có vấn đề gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết bằng văn bản và bổ sung phụ lục hợp đồng. Không bên nào tự ý thay đổi Hợp đồng, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

(Trang 1)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN DỰ TOÁN
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

(Theo hợp kinh tế số: 03/HĐ-DVVC ngày  tháng  năm  giữa ………………………. và Công ty TNHH Nhà sạch Minh Anh)

STTDanh mục công cụ, dung dụĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền
APhòng làm việc của Ban Giám đốc
IPhòng Giám đốc
1Bộ bàn ghế làm việcBộ1250000250000
2Bộ bàn ghế tiếp kháchBộ1700000700000
3Tủ tài liệu gỗ 4 khoangCái 1400000400000
4Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái 1300000300000
5Bình thủy điện (Phích điện)Cái 10
6Tủ lạnhCái 1150000150000
7Tủ rượuCái 1150000150000
8Ấm chénBộ10
9Ghế chân quỳCái 12000020000
10Mắc áo inoxCái 11000010000
11Máy hủy tài liệuCái 13000030000
12Quạt câyCái 12000020000
13Chân để phíchCái 11000010000
14Tài liệuBao540000200000
15Máy điện thoại bàn Cái20
16Đồng hồ treo tườngCái10
17Loa vi tínhBộ11000010000
18Máy inCái 12000020000
19Máy vi tínhBộ1100000100000
Tổng2370000
IIPhòng Phó Giám đốc kinh doanh
1Bộ bàn ghế tiếp kháchBộ1400000400000
2Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái1300000300000
3Tủ tài liệu gỗ 2 khoangCái1250000250000
4Bình thủy điện (Phích điện)Cái10
5Tủ lạnhCái1150000150000
6Ấm chénBộ10
7Đồng hồ treo tườngCái10
8Tài liệuBao940000360000
9Quạt câyCái12000020000
10Máy inCái12000020000
11Máy vi tínhBộ1100000100000
Tổng1600000
IIIPhòng Phó Giám đốc kỹ thuật
1Bộ bàn ghế tiếp kháchBộ1250000250000
2Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái1300000300000
3Tủ tài liệu gỗ 2 khoangCái1250000250000
4Bình thủy điện (Phích điện)Cái10
5Tủ lạnhCái1150000150000
6Ấm chénBộ10
7Tài liệuBao340000120000
8Đồng hồ treo tườngCái10
9Máy inCái12000020000
10Máy vi tínhBộ1100000100000
Tổng1190000
BCÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
IPhòng Kinh doanh
1Bộ bàn ghế làm việc làm việc TPBộ1250000250000
2Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái1300000300000
3Điện thoại bànCái500
4Máy FaxCái22000040000
5Máy hủy tài liệuCái13000030000
6Bình thủy điện (Phích điện)Cái200
7Két sắtCái115000001500000
8Tài liệuBao28400001120000
9Máy vi tínhBộ8100000800000
10Máy in laserCái32000060000
Tổng4100000
IIPhòng Quản lý kỹ thuật
1Bộ bàn ghế làm việc làm việc TPBộ1400000400000
2Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái1300000300000
3Máy tính tay Bộ000
4Thang rútCái12000020000
5Hồ sơ tài liệuBao67400002680000
6Máy vi tínhBộ111000001100000
7Máy in A3Cái12000020000
8Máy in A4Cái620000120000
Tổng4640000
IIIPhòng Kế toán
1Bộ bàn ghế làm việc làm việc TPBộ1300000300000
2Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái1300000300000
3Tủ tài liệu Hòa phát (02 cánh bao lô)Cái2200000400000
4Điện thoại bànCái500
5Máy faxCái12000020000
6Bình thủy đỉệnCái200
7Két sắtCái115000001500000
8Máy tính tay Cái000
9Tài liệuBao60400002400000
10Máy vi tínhBộ8100000800000
11Máy in laserCái42000080000
Tổng5800000
IVPhòng Tổ chức Hành chính
Bộ phận nghiệp vụ
1Bàn làm việc làm việc TPCái1250000250000
2Tủ tài liệu gỗ 3 khoangCái1300000300000
3Máy hủy tài liệuCái13000030000
4Tủ đựng máy ảnhCái12000020000
5Đồng hồ treo tườngCái20
6Bình thủy điện (Phích điện)Cái20
7Ấm chén Bộ20
8Tủ tài liệu Hòa phát (02 cánh bao lô)Cái1200000200000
9Tủ tài liệu Hòa phát (loại ngắn)Cái1100000100000
10Máy photocopyCái1350000350000
11Máy faxCái 12000020000
12Tài liệuBao63400002520000
13Máy vi tínhBộ7100000700000
14Máy in laserCái32000060000
15Bàn Văn thư (photpcoppy)Cái1150000150000
16Bàn phòng tạp vụCái1150000150000
Tổng4850000
Kho Lưu trữ
1Giá sắt 2000x2000Chiếc2250000011000000
2Giá sắt 1000x1000Chiếc53500001750000
3Hộp tài liệuChiếc2200900019800000
4Bao tài liệuBao7024500031590000
5Tủ inox dựng hóa đơnCái120000002000000
6Vỏ baoCái50050002500000
7Dây buộcCuộn1070000700000
8Kệ gỗChiếc2200000400000
Tổng69740000
Tổng tiền chuyển CC, DC về trụ sở mới93.890.000
Tổng tiền chuyển CC, DC ra Cửa hàng17.000.000
Tổng cộng Quyết toán110.890.000

(Trang 2)


ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN CÁC CỬA HÀNG

(Kèm theo hợp kinh tế số: 03/HĐ-DVVC ngày .. tháng  .. năm ….)

STTDanh mục công cụ, dung cụĐVTThành tiền
APhòng làm việc của Ban Giám đốc
IPhòng Giám đốc
Bộ bàn ghế làm việcBộ
Ghế mạ gấp (190)Cái
IIIPhòng Phó Giám đốc kỹ thuật
Bàn làm việcCái
Ghế mạ gấp (190)Cái
BCÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
IPhòng Kinh doanh
1Tủ tài liệu hòa phátCái
2Ghế xoay lớnCái
3Tủ bảo hộ (nhà khách)Cái
4Bàn làm việc (Vi tính)Cái
5Bàn làm việc Cái
6Bộ ghế gỗ (bộ phận thị trường)Bộ
7Bộ bàn ghế làm việc TT DMNBộ
IIPhòng Quản lý kỹ thuật
1Tủ tài liệu hòa phátCái
2Bàn làm việc Cái
3Bàn làm việc
4Bàn làm việc
5Ghế xoay
6Bộ salon góc
IIIPhòng Kế toán
1Tủ tài liệu hòa phát
2Bàn làm việc
3Bàn làm việc
4Bộ salon góc
5Bộ bàn ghế Đài Loan
6Ghế mạ gấp
7Ghế xoay lớn
IVPhòng Tổ chức Hành chính
1Bộ bàn ghế tiếp khách (TP)Bộ
2Ghế bàn làm việc (TP)Cái
3Bàn làm việc Cái
4Bàn làm việc Cái
5Ghế xoay lớnCái
6Ghế xoay nhỏCái
7Ghế mạ gấpCái
8Tủ tài liệu hòa phátCái
9Kệ ghế uống nướcBộ
Tổng tiền chuyển CC, DC ra Cửa hàng XD17.000.000
Call Now Button